Како се грижиме нашите клиенти и нашите производи да бидат безбедни од COVID-19

Нашата компанија ги има превземено сите мерки за заштита при работа со храна и COVID-19, ги имаме имплементирано "HACCAP" стандардите, а во нашето тековно работење се водиме според "4C" принципите за работа со храна. Нашиот персонал го информиравме и обучивме за заштита од ризиците од COVID-19, а заштитни маски и средства за дезинфекција се дел од новововедените принципи на работа. Имаме наплата со картички и терминали кои овозможуваат "Contactless" технологија на наплата.

Како функционира

Чекор 1. Пополни апликација

Во МАРКТ Програмата за лојалност се пристапува бесплатно со пополнување и потпишување пристапница во некој од продажните места на МАРКТ или преку електронската апликација.

Во моментов МАРКТ картичките се издаваат единствено во електронска форма а погодностите од МАРКТ Програмата за лојалност можат да се користат со наведување или приложување на електронската картичка преку вашиот смарт телефон или преку наведување на серискиот број на Вашата МАРКТ картичка на каса во нашите продажни места. Нивото на погодности кои Корисниците можат да ги добијат зависат од категоријата на производи како и обемот на трансакции на Корисникот согласно графичкиот приказ даден подолу:

Чекор 2. Стани член во рок од 24 часа

По поднесувањето на пристапницата односно по регистрацијата на нашата веб страна, во рок од 24часа ќе добиете e-mail/порака на контактот што сте го навеле, во која ќе добиете бар код и сериски број на Вашата МАРКТ картичка. Секој добиен поен претставува замена за еден денар, правилата и условите за нашата лојалти програма ви се прикажани при апликација за лојалти програма, но можете и да ги прочитате на следниов линк.

Чекор 3. Прикажи и добиј поени

Поените се собираат при секоја трансакција на продажните места на МАРКТ и се пренесуваат на Вашата лична сметка на МАРКТ картичката. При плаќањето на Вашата сметка треба да приложите електорнска верзија од вашата МАРКТ картичка (преку вашиот смарт телефон) или пак да го наведете бројот на вашата картичка. Нашиот вработен ќе ви ги евидентира добиените поени од таа трансакција.

Loyalty Level Loyalty Requirements (average monthly spending) Markt Menu Items * Markt Fresh Products * All other categories **
***
Level 1 0 - 5000 MKD 5% 2% 1%
Level 2 5001 - 8000 MKD 10% 10% 2%
Level 3 8001 - 12000 MKD 15% 15% 5%
* Ажурирана листа со производи за соодветната категорија можете да побарате во било кој момент преку е-маил, на loyalty@markt.mk, или пак во нашите локали
** Категориите за кои важи попуст дефиниран со "All other categories" се наведени подоле
Fruits & veggies dairy, Breakfast and necessities Snacks Cooking groceries Everyday & lifestyle Fitnessfood Superfood & vitamins Sweet & healthy Teas, herbs, Oils & spices Nuts, seeds & grains Meat & salami alcohol Personal & cosmetics
*** Компанијата го задржува правото да дефинира одредени категории за кои не важи попустот (Excluded categories), подоле се наведени:
Bread Drinks

Чекор 4. Искористи ги собраните поени

Доколку сакате да ги користите поените, при плаќањето на сметката, само треба да го известите нашиот вработен дека сакате да платите со Лојалти Картичката со што Вашето кумулативно салдо на поени ќе се намали пропорционално за износот на платената сметка.

Поените се собираат кумулативно во период од 24 месеци и тоа од почеток до крајот на календарска година.

ППо изминувањето на 24 месеци Вашите неискористени поени се бришат, односно не можат повеќе да се искористат, и почнува период кога се собираат одново.

Провери го твојот баланс
Со најава на www.markt.mk со Вашето корисничко име и лозинка, во секое време може да извршите проверка на тековната состојба односно поените на Вашата МАРКТ картичка.Доколку неможете електронски да се информирате за поените на Вашата МАРКТ картичка тоа може да го сторите на каса во нашите продажни места.